Tekfen Holding Sera Gazı Envanteri ve Azaltım Yol Haritası

25.03.2024

Tekfen bu projeyle, emisyon yoğun noktaların, kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesi ile sonraki aşamalarda yapılacak hedef belirleme ve sera gazı azaltım yol haritası çalışmalarına temel oluşturmayı amaçlamaktadır. GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü proje süresince Tekfen Holding’in, 10 farklı ülkedeki 64 tesisi için Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanacak ve raporlanacaktır.

Tekfen Holding’in ISO14064 standardı ile uyumlu sera gazı envanterinin hazırlanması, faaliyet gösterdiği öncelikli 4 sektörde (Tarım, Kimya, İnşaat ve Finans) Bilim Temelli Hedefler (SBTi), gereksinimlerine uygun durum değerlendirmesinin yapılması ve emisyon azaltımı için yol haritasının oluşturulması da önerilen çalışma kapsamında yürütülecektir.