Sıfır Karbon Noktası

25.03.2024

AB Sivil Toplum Diyaloğu CSD-V Hibesi ile Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & Climate GmbH ortaklığında “Sıfır Karbon Noktası“ projesi hayata geçirilmiştir. Projede, sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunacak faaliyetlerin yerinde gözlemlenmesi, yenilenebilir enerji sektöründeki bileşenlerin günlük hayata adaptasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergilenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında GTE, Ege Orman Vakfı web sitesinde kullanılacak Su Ayak İzi Hesaplama Modülünün ve Karbon Ayak İzi Hesaplama Modülünün hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür. Modüllerin, tüm Türkiye için il bazında verileri kullanan ve özgün hesaplama yapmaya imkan veren bir modül olması hedeflenmiştir. Su ve karbon ayakizi modüllerinde kişisel ayakizi hesaplamak için gerekli tüm kalemler (su ayakizi için doğrudan ve dolaylı su ayakizi hesaplamaları ve mavi, yeşil ve gri su ayakizi hesaplamaları; karbon ayakizi için hava yolu ve kara yolu ulaşım sekmesi, elektrik tüketimi sekmesi, farklı yakıt türlerine ait verileri için hesaplama imkanı veren evsel ısınma sekmesi) dikkate alınmıştır.