Linyit Madenciliği Sektöründe Karbon & Su Ayak İzi ve Kaynak Verimliliği Yol Haritası

25.03.2024

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kınık Linyit Madeni işletmesinde mevcut durum değerlendirilmesi çerçevesinde karbon ve su ayakizi raporlaması yapılmış ve çevresel performansın iyileştirilmesi amacıyla kaynak verimliliği ve döngüsellik fırsatları değerlendirilmiştir. Mevcut durumun değerlendirilmesi başlığı altında işletmenin karbon ve su ayaikizinin hesaplanması, uygun standartlara göre raporlandırılması, rakip analizi ve sektörel metriklere göre değerlendirilmesi yapılmıştır.

Ulusal/uluslararası gelişmeler, geçiş (transitional) risklerinin değerlendirilmesi ve ulusal/uluslararası arenada iyi uygulama örnekleri ile sürdürülebilirlik çerçevesinde mevcut ESG yaklaşımlarına ek olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris Antlaşması ve Sınırda Karbon Vergisi ve benzeri gelişmelerin ülkemiz kömür madenciliği sektörü için ve özellikle Polyak Eynez için yarattığı fırsat ve risk unsurlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucunda GTE tarafından yol haritası hazırlanmıştır.