İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde Atıksuların Geri Kazanım Olanaklarının Araştırılması

25.03.2024

GTE, ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden bir olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)’nde üretilen atıksuların geri kazanılması için mevcut teknolojilerin kullanım olanaklarının araştırılması çalışmalarını yürütmüştür.

Sanayide artan su talebinin artık mevcut yerüstü ve yeraltı su kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanamaması ve su maliyetlerinin artması sebebiyle, İAOSB’de atıksuların geri kazanılarak yeniden kullanılması gerekmektedir. Proje kapsamında sanayinin kullanımına sunulacak ikincil bir su kaynağının yaratılmış olması amaçlanmıştır.