Cam Sektöründe Su Verimliliği

25.03.2024

2019 yılında başlayan cam sektöründeki su verimliliği etüt çalışmaları Şişecam’ın Türkiye’de bulunan 15 üretim tesisinde gerçekleştirilerek 2020 yılında tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında GTE tarafından su ön işlem yöntemleri, en yoğun su kullanılan prosesler, tesisteki su izleme altyapısı ve atıksu yönetimi uygulamaları değerlendirilmiş, su haritaları hazırlanmıştır. Su verimliliğini artırmaya ve geri kazanıma yönelik uygulama olanakları geliştirilmiş, gelecekteki izleme metodu ve uygulama yöntemleri ile ilgili öneriler getirilmiştir. Proje sonucunda her tesis için belirlenen uygulama olanaklarının sağlayacağı kazanımları da içeren su kullanımı ve yönetimi raporları hazırlanmıştır.