Büyük Menderes ve Ergene Havzalarında Tekstil Sektöründe Temiz Üretim

25.03.2024

WWF-Türkiye ve H&M Grup işbirliğiyle tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarının teşvik edilmesi ve sektörel su risklerini azaltmak amacıyla GTE’nin teknik danışmanlığını yürüttüğü Büyük Menderes ve Ergene Havzalarında Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamalarının Teşviki projesi 2017 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında hazırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”nin tanıtımı, 24 Eylül 2018 tarihinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılmıştır.

Proje kapsamında Büyük Menderes ve Ergene Havzalarında yer alan tekstil sektörüne yönelik temiz üretim ve su kaynakları yönetimi odaklı çalışmalar gerçekleştirilmiş, Aydın, Denizli, Uşak, Tekirdağ ve Kırklareli şehirlerinde yer alan 10 firmaya temiz üretim etütleri yapılmıştır.

Proje Dokümanı | PDF | 4MB