Büyük Menderes Havzasında Temiz Üretime Geçiş Stratejisi

25.03.2024

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce pilot havza olarak belirlenen Büyük Menderes’te, Entegre Havza Yönetimi yaklaşımı çerçevesinde su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve su kalitesinin izlenmesi bir öncelik olarak belirlenmiş, nehir üzerinde WWF Türkiye tarafından yürütülen üç yıllık su kalitesi izleme çalışmasının çıktıları, ekolojik ve sosyo-ekonomik analizlerle birlikte “Büyük Menderes Havza Atlası” başlığıyla 2013 yılında yayımlanmıştır.

WWF Türkiye’nin bu perspektifle havzada yürütmekte olduğu çalışmaların bir sonraki hedefi, iyi örnek olarak “Su Koruyuculuğu” yaklaşımının hayata geçirilmesi olmuştur. Özel sektörün karşı karşıya bulunduğu su risklerinin farkına varmasını, bunları gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesini ve su kaynaklarının korunması için kolektif hareketi teşvik eden Su Koruyuculuğu mekanizmasının havzada geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında WWF Türkiye desteği, GTE ve Prof. Dr. Göksel Demirer (ODTÜ) tarafından Uşak, Denizli ve Aydın illerindeki tekstil ve deri sanayinde ‘temiz üretim’ sürecine geçişi destekleyici çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Büyük Menderes Havzası’ndaki sektörel riskleri azaltmak amacıyla bölgedeki yüksek öncelikli tekstil firmaları için temiz üretim teknoloji olanakları araştırılmıştır