ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

25.03.2024

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (Prof. Dr. İpek İmamoğlu) proje koordinatörü ve araştırmacı (Prof. Dr. F. Dilek Sanin), Maine Üniversitesi, Arizona Eyalet Üniversitesi ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “MiOCAP- Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi” projesi ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve TÜBİTAK ortak programı kapsamında “Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” ile desteklenmektedir. Projenin pilot bölgesi İzmir ili ve yararlanıcısı İzmir Kalkınma Ajansı’dır.

Projenin temel amacı bir döngüsellik performans değerlendirmesi (EBM) çerçevesi geliştirerek, büyük ölçekte mikroplastiklere ilişkin olumsuz ekosistem etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilecek çerçeveden elde edilen çıktılar doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. Ek olarak değer zinciri düzeyinde döngüselliğin durumunu ve potansiyelini ölçmek için bir kılavuz olarak web tabanlı bir araç ortaya konularak strateji önerileri geliştirilecektir.