Firma Ortağı:

Sektörde, 2003 yılından bu yana, karbon sertifikasyonu ve ticareti, karbon ve su ayakizi, kritik altyapılar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında birçok ulusal/uluslararası projede yer almıştır. Türkiye Birinci Ulusal Bildirimi’nin hazırlanmasında endüstriyel emisyonları hesaplayan ekip içinde görev almıştır.

Şehirler için iklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planları, kaynak verimliliği, sürdürülebilir/akıllı şehirler uzmanlık alanlarıdır. Kimya Mühendisliği alanında lisans, ve yüksek lisans, Bilim ve Teknoloji Politikaları alanında ise yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen ODTÜ Yer Sistem Bilimleri bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.