Proje Uzmanı

Şimdiye kadar proje geliştirme ve proje uzmanlığı alanlarında deneyimler kazanmış, ağırlıkla yeşil yatırımlar, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir enerji, katı atık ve atık su arıtımı konularında çalışmıştır.

2022 yılında GTE bünyesine katılmıştır ve karbon sertifikasyon projelerinde görev almaktadır.

Çevre mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir.