Proje Yöneticisiİklim Değişikliği ve Kaynak Verimliliği

2015 yılından bu yana gönüllü emisyon azaltım projeleri, sera gazı emisyonu envanterinin hazırlanması projelerinde yer almıştır.

Karbon ticareti, karbon ve su ayakizi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir/akıllı şehirler, kritik altyapılar ve iklim değişikliğine uyum alanlarında uzman olarak çalışmaktadır.

Temiz üretim, su verimliliği, endüstriyel simbiyoz, Yeşil OSB konularında yürütülen projelere ve Ar-Ge projelerine katkı sağlamaktadır. Çevre mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.