Proje YöneticisiSürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi

Sektörde 2015 yılından bu yana Ar-Ge projelerinde, su kalitesi değerlendirmesi ve çevresel izleme projelerinde yer almıştır.

Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi alanlarında uzman olarak çalışmaktadır.

Atık yönetimi, döngüsel ekonomi, su verimliliği, endüstriyel simbiyoz, Yeşil OSB konularında sunulan danışmanlık hizmetlerine ve Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Çevre mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Halen ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.