Firma Ortağı:

Sürdürülebilirlik alanında 2006 yılından bu yana farklı araştırma kurumları, STK, özel sektör ve finans kuruluşlarında kıdemli uzman ve ekip lideri gibi farklı yönetici pozisyonlarında çeşitli görevler almıştır. Aralarında ODTÜ, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Dünya Bankası’nın da yer aldığı bu kurum/kuruluşlarda özellikle kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve girişimcilik/yenilik konularında ulusal/uluslararası 50’den fazla projede görev yapmıştır.

Halen GTE’nin Londra ofisinde çalışmakta ve döngüsel ekonomi, su/enerji verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve yeşil OSB danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Ar-Ge projelerini koordine etmektedir. Çevre Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir.