İstanbul Aydın Üniversitesi

25.03.2024

Döngüsel Su Yönetim Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği (TÜBİTAK – COST)