Kırıkkale Üniversitesi

Kızılırmak Nehri Alglerinden Üretilecek Biyokütlenin, Atık Bertarafı, Biyoenerji ve Gıda Bileşikleri Üretilmesinde Kullanımı

Arizona Eyalet Üniversitesi

Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi

Maine Üniversitesi

Makro Ölçekte Politika Etkisi için Moleküler Düzey Mikroplastik-Organik Etkileşiminin Mezo Ölçekli Döngüsellik Değerlendirmesi ile Birleştirilmesi

Ankara Üniversitesi

Su Yönetimi Enstitüsü  AB, Türkiye ve Afrika Gıda Sistemlerinin Sınır Ötesi Iklim Kırılganlıkları ve Uzaktan Etkileri: Ticaret, Iklim Riski ve Adaptasyon (CREATE)