Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği

25.03.2024

İstanbul Aydın Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL) koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi, DSİ Genel Müdürlüğü ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği” projesi COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği ve TÜBİTAK ortak programı “Implementing nature-based solutions for creating a resourceful city -CA 17133 – WG 2″ aksiyonu tarafından desteklenmektedir.

Projenin amacı Küçük Menderes Nehir Havzası örneğinde döngüsel su yönetim olanaklarının multispektral ölçekte geliştirilmesidir. Su tahsisi hususu, farklı su kullanımları (sanayi-kent-tarım) incelenirken dolaylı olarak gündeme gelecek kullanım amaçları esas alınarak, gerektiğinde arıtma seçeneği de entegre edilerek kısmi olarak önerilebilecektir. Dolayısıyla gerek Küçük Menderes’teki su kalitesi gerek döngüsel süreçlerden ortaya çıkabilecek su kalitesinin tartışılması ve değerlendirilmesi, proje geliştikçe ortaya çıkacaktır.