Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası Oluşturuluyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yararlanıcı olarak yer aldığı GTE ve ESCON Enerji A.Ş.’nin teknik danışman olarak yer aldığı “Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesinin açılış toplantısı kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’de önde gelen gübre üreticisi firmalar, ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan Yönlendirme Komitesi üyelerinin katılımı ile hibrit olan gerçekleşen etkinlikte International Fertilizer Association (IFA) da yer aldı. Proje kapsamında, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda Avrupa Yeşil Mutabakata uyum sağlamak amacıyla Türk gübre sektörü için bir yol haritası belirlenecektir.

AB, Türkiye ve Afrika Gıda Sistemlerinin Sınır Ötesi İklim Kırılganlıkları ve Uzaktan Etkileri Projesi (CREATE)

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (Doç. Dr. Gökşen Çapar) koordinatörlüğünde yürütülen GTE’nin proje ortağı olarak yer aldığı “AB, Türkiye ve Afrika Gıda Sistemlerinin Sınır Ötesi İklim Kırılganlıkları ve Uzaktan Etkileri: Ticaret, İklim Riski ve Uyum (CREATE)” projesi H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenmektedir.

Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’dan sekiz kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum tarafından çalışmaları sürdürülmektedir. CREATE, AB, Afrika ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik faaliyetleri ile uzak iklimsel tehlikeler arasındaki temsili bağlantıları haritalayan yerleşik kaynak kullanımı (örn., su, toprak ve karbon) ve ticareti konseptine dayalı gıda değer zincirleri için yeni bir sınır ötesi iklim risk/etki değerlendirme metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

https://www.create4climate.com/

Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği

İstanbul Aydın Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL) koordinatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi, DSİ Genel Müdürlüğü ve GTE’nin proje ortakları olarak yer aldığı “Döngüsel Su Yönetimi Olanaklarının Multisektörel (Kent, Endüstri ve Tarım) Ölçekte Geliştirilmesi: Küçük Menderes Nehir Havzası Örneği” projesi COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği ve TÜBİTAK ortak programı “Implementing nature-based solutions for creating a resourceful city -CA 17133 – WG 2″ aksiyonu tarafından desteklenmektedir.

Projenin amacı Küçük Menderes Nehir Havzası örneğinde döngüsel su yönetim olanaklarının multispektral ölçekte geliştirilmesidir. Su tahsisi hususu, farklı su kullanımları (sanayi-kent-tarım) incelenirken dolaylı olarak gündeme gelecek kullanım amaçları esas alınarak, gerektiğinde arıtma seçeneği de entegre edilerek kısmi olarak önerilebilecektir. Dolayısıyla gerek Küçük Menderes’teki su kalitesi gerek döngüsel süreçlerden ortaya çıkabilecek su kalitesinin tartışılması ve değerlendirilmesi, proje geliştikçe ortaya çıkacaktır.

Açılış Toplantımıza Davetlisiniz!

H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen ve Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’dan 8 kuruluşun oluşturduğu konsorsiyum tarafından çalışmaları sürdürülen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)” isimli projemizin açılış toplantısına davetlisiniz!

Ankara University Water Management Institute koordinatörlüğünde yürütülen, bizim de proje ortağı olduğumuz projemizin açılış toplantısı Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ev sahipliğinde 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Projemizde yer alan uzmanlar, bu ülkelerdeki tarımsal faaliyetleri, gıda ticaretinin mevcut durumunu, iklim değişikliğinin sınır ötesi gıda tedarik sistemlerinde oluşturduğu riskleri ve seçili tarım ürünlerinin #karbonayakizi’ni tartışacaklar.

Programın detaylarına aşağıda yer alan davetiyeden ulaşabilirsiniz.


Açılış Toplantı Davetiyesi

GTE Şimdi de İngiltere’de!

Londra ofisimizle artık İngiltere’de de hizmet veriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yeni iş modelimizle paydaşlarımız için ilhamveren sürdürülebilirlik çözümleri geliştirirken hizmet yelpazemizi ve değer önerilerimizi çeşitlendiriyoruz.

Bizi takip edin!

Sanayide su verimliliği çalışmalarımız devam ediyor!

GTE ekibi olarak Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Sütaş A.Ş. ile birlikte Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi projesi kapsamında su verimliliğini çalışıyoruz. Bu kapsamda Karacabey tesisinde etütler gerçekleştirdik. Uygulama olanaklarını belirleyerek sanayide daha verimli su kullanımını teşvik ediyoruz.

Bir taraftan da su verimliliği, su ayakizi ve karbon ayakizi konuları üzerine kurum için eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerin, önerilen uygulama olanaklarının sürdürülebilirliği üzerine etkisi olacağına inanıyoruz.

Güneşten Ormanlar Elektrik Üretmeye Başladı!

Ege Orman Vakfı’na ait Türkiye’nin ilk Gold Standard’a kayıt edilen mikro projesi olan “Güneşten Ormanlar” projesi 2014 yılı Ağustos Ayı itibari ile elektrik üretmeye başlamıştır. Proje hedefleri arasında, Güneş enerjisinden elde edilen gelirle yeni ormanlar oluşturarak iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye de doğrudan bir katkı daha sunulması planlanmaktadır. Dolayısıyla, “Güneşten Ormanlar” gelecek için umut veren projeler arasında yerini almıştır.

Projenin izleme raporu Gold Standard’a sunulmuş olup, proje karbon kredisi kazanmaya bir adım daha yaklaşmış bulunmaktadır.

Pınar Süt CDP 2015 İklim Değişikliği Puanı Yayınlandı

Birlikte çalıştığımız Yaşar Grup – Pınar Süt Eskişehir ve İzmir fabrikaları, yapılan CDP-İklim değişikliği değerlendirmesinde 95 puan saydamlık skoru alarak B bandında yerini almıştır. Pınar Süt, aynı zamanda CDP Su programına da cevap veren şirketlerden birisi olmuştur.  İklim değişikliği konusunda tüm grup bünyesinde kapsamlı çalışmalar yürüten ve şirket politikalarına entegre eden Yaşar Holding, bu çalışmalar sonucunda tüm grup şirketlerinde geçerli olmak üzere 2020 yılına kadar (2011 yılı baz alınarak) sera gazı salım yoğunluğunda 15% azaltım hedefi belirlemiştir. 2015 yılı itibarı ile bu hedefe büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olup, emisyon yoğunluğunda yaklaşık %11 azaltım sağlanmıştır.

Yaşar Holding bünyesinde yer alan Pınar Süt, 2015 yılında şirket stratejilerine, karbon salımlarını azaltma çalışmalarının yanı sıra, su ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarını da entegre etmiştir. Bu hedef doğrultusunda GTE Karbon ile birlikte iklim risklerinin belirlenmesine yönelik Su Ayak İzi, Risk Değerlendirme ve Su verimliliği çalışmaları da yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda ise su tüketiminin ve su ayak izinin azaltılmasına yönelik somut öneriler gerçekleştirilmiştir.

Yaşar Holding 2020 yılına kadar emisyonlarını %15 azaltma hedefi belirledi.

2012 yılında GTE Danışmanlık ve ERM tarafından karbon ayakizi hesaplanan Yaşar Grubu şirketleri 2020 yılında birim üretim başına emisyonlarını 15% azaltma hedefi aldı. Bu hedefle Yaşar Grubu emisyon azaltım taahhüdü alan ilk yerli firma oldu.

3 Ocak 2012’de Çeşme Altın Yunus Otel’de Yaşar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ve tüm Yaşar Grubu üst düzey yöneticilerinin katılımı ile açılış toplantısı yapılan Yaşar Grubu şirketlerinin karbon ayakizinin hesaplanması projesi Ocak-Mayıs 2012 tarihleri arasında başarı ile tamamlandı.

Çalışmaya dahil edilen Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su, Dyo Boya, Dyo Matbaa, Viking Kağıt, Desa Enerji, Çeşme Altın Yunus Otel, Yaşar Birleşik Pazarlama ve Çamlı Yem Besicilik firmalarının karbon ayakizi GTE ve ERM tarafından hesaplanmış ve her firma için karbon azaltım yol haritası dahilinde emisyon azaltıcı önlemler belirlenmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda Yaşar Grubu şirketleri 2020 yılında birim üretim başına emisyonlarını 15% azaltma hedefi almış ve bu hedefle emisyon azaltım taahhüdü alan ilk yerli firma olmuştur.

Yaşar Grubu Sürdürülebilirlike Raporu’na ulaşmak için: http://www.yasar.com.tr/pdf/yasar_2011_surdurulebilirlik_raporu.pdf