“Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası” projesi kapsamında 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nı Gerçekleştirdik

25.03.2024

Türkiye Gübre Sektörü için Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Yol Haritası projesi kapsamında
düzenlenen ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı tamamlandı. Toplantıda, proje sürecinde
kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi ve katılımcıların önemli katkılarıyla proje faaliyetlerine yönelik
yeni adımlar belirlendi.

Projenin kritik önem taşıyan bir bölümü olan tarım ve gıda değer zincirlerinin karbonsuzlaşma
çalışmalarının odaklandığı gübre sektöründeki yeşil dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı. Toplantı, özel
sektör kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların yönlendirmeleriyle yol haritasına son
şeklini verecek aşamada önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın faydalanıcı olarak yer aldığı bir çalışma olup, EBRD
tarafından desteklenmektedir. Projenin son aşamalarında, gübre sektöründe sürdürülebilirlik ve iklim
dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.