İstanbul için İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası Hazırlandı

25.03.2024

İstanbul için İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası Hazırlandı 

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük metropollerinden biri durumunda olan İstanbul kentiiçin detaylı bir çalışma kapsamında iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırlandı.

İstanbul kentinin karbon ayakizinin hesaplanması projesinin ardından, GTE Carbon ve ERM, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda İstanbul kenti için iklim değişikliği eylem planı yol haritası hazırladılar. Proje kapsamında iklim değişikliği eylem planı kapsam ve içeriği, planlama ve geliştirmede kullanılabilecek yaklaşımlar, paydaş analizleri, uygulama, izleme ve performans değerlendirme gibi konular ele alındı. Ayrıca, dünyada iklim değişikliği eylem planına sahip diğer kentler de incelenerek analizi yapıldı. İstanbul’un da ev sahipliği yapmaya aday olduğu Olimpiyatlar gibi organizasyonlardaki sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalar derlenerek başarılı örnekler belediyeye sunuldu.