Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği Yayınlandı

25.03.2024
GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği’ni yayınladı.Gönüllü karbon projelerini kayıt altına almayı hedefleyen yeni tebliğe göre proje sahipleri projelerinin kaydı için, Proje Künyesi ile birlikte aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasını, projenin karbon sertifikasını elde etmesini müteakip 30 gün içerisinde hazırlayarak Bakanlığa başvurmak zorundadırlar.
a) Onaylanmış proje tasarım belgesi,
b) Onaylama raporu,
c) Gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından projenin kayıt edildiğini ve sertifikalandırmanın yapıldığını gösterir bilgi ve/veya belgeler,
ç) Doğrulama raporu.Ayrıca tebliğin yayımlandığı tarihten önce gönüllü karbon standart kuruluşları tarafından sertifikalandırma işlemi tamamlanmış tüm projeler de aynı şekilde 31/12/2013 tarihine kadar Bakanlığa kayıt için iletileceklerdir.Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebiği için Tıklayınız