DEKVEP kapsamında saha ziyaretlerimizi tamamladık!

25.03.2024

“Döngüsel Ekonomi Ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) “kapsamında, enerji, su ve hammadde gibi kaynakların verimli kullanılması ve atıkların minimize edilmesi başta olmak üzere öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliği potansiyelini ortaya koymaya yönelik etüt çalışmalarını tamamladık.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen SKD Türkiye (BCSD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde yürütülen projede plastik, tekstil ve beyaz eşya olmak üzere 3 sektör odağında 21 firmada gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sonrası raporlama ve eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Çalışma kapsamında ekibimize destek olan ve özverili bir şekilde çalışmanın verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm paydaşlara çok teşekkür ederiz.