Proje Uzmanı

Araştırma görevlisi olarak devam ettirdiği akademik çalışmalarının ardından sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi projelerinde görev almak üzere 2022 yılında GTE bünyesine katılmıştır. İklim değişikliğine uyum, döngüsel ekonomi, su verimliliği, yeşil OSB konularında yürütülen projelere ve Ar-Ge projelerine katkı sağlamaktadır. 

Çevre mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde hava kirliliği ve partikül maddeler üzerine yaptığı doktora çalışmalarını 2022 yılında tamamlamıştır.