Firma Ortağı:

Gıda Bilimi ve Mühendisliği alanında 18 yıllık akademik kariyere sahiptir. Gıda bilimi ve mühendisliği alanında pek çok yayını bulunmakla birlikte gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği konularında çeşitli projeler yürütmüş ve yürütmektedir.

Gıda mühendisliği, biyokaynaklar ve gıda sistemlerinde döngüsel ekonomi yaklaşımları üzerine Ar-Ge projelerini yönetmektedir. Gıda mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahiptir.

Halen Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.