Proje Uzmanı

Çalışma hayatına, Avrupa Birliği destekli bir Çevre ve İklim Eylemi sektörü projesinin teknik yardım ekibinde görev alarak başlamış olup sürdürülebilir kalkınma, temiz üretim ve kaynak verimliliği konularında deneyim kazanmıştır.

Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir. Halen ODTÜ Yer Sistem Bilimleri bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

2022 yılında GTE bünyesine katılmış olup karbon sertifikasyon projelerinde çalışmaktadır.