Proje Asistanı:

Bugüne kadar fosforik asit üretimi ve mikroalglerin biyoyakıt üretiminde kullanılması üzerine projelerde yer almıştır.

2021 yılında GTE bünyesine katılmıştır. Kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi konusundaki projelerde ve Ar-Ge projelerinde görev almaktadır.

Halen ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisidir.